Tôi đã tham gia hàng trăm bài thuyết trình, lắng nghe những người khởi nghiệp cố gắng thuyết phục một nhóm các nhà đầu tư đầu tư vào công ty của họ. Có vẻ như họ được hướng dẫn bởi một chiến lược giống nhau dẫn đến họ cùng có chung một lối thoát...

Rời bỏ cương vị CEO và làm việc như một nhân viên bình thường sẽ dạy cho bạn rất nhiều điều về công ty của mình. Nếu bạn là sếp và muốn hiểu công ty mình hơn, hãy thử một lần làm nhân viên như Bill Gates.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577