Rời bỏ cương vị CEO và làm việc như một nhân viên bình thường sẽ dạy cho bạn rất nhiều điều về công ty của mình. Nếu bạn là sếp và muốn hiểu công ty mình hơn, hãy thử một lần làm nhân viên như Bill Gates.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đầu mối triển khai các chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi thói quen mua sắm của mọi người dùng trên thế giới. Giờ đây thay vì đi tới cửa hàng để mua sắm những món đồ mình yêu thích, thì khách hàng đã quen thuộc hơn với việc mua sắm trực tuyến...

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577