Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin là một hệ thống các kỹ năng và kiến thức cần có của nhân lực làm việc trong lĩnh vực CNTT dựa trên các yêu cầu cụ thể của cơ quan sử dụng nhân lực.

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin được xây dựng dựa trên cơ sở phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, công nghiệp và hàn lâm.

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin nhằm tạo ra một “thước đo chung” được sử dụng làm cơ sở để phát triển nguồn nhân lực dựa trên chiến lược hợp tác giữa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực với các cơ quan sử dụng nguồn nhân lực và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực CNTT.

Hệ thống Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đã được xây dựng và cập nhật thường xuyên từ lâu tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới

Tại Nhật Bản Hệ thống Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đã được xây dựng từ năm 1969 và ngày càng được cập nhật, hoàn thiện. Bộ Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin của Nhật Bản được dùng làm cơ sở cho các kỳ sát hạch gồm 14 loại hình khác nhau.

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin giúp người sử dụng lao động nêu rõ yêu cầu, mong đợi của họ đối với người lao động, qua đó giúp người lao động định hướng đúng trong học tập, nâng cao trình độ bản thân để tiến bộ trong sự nghiệp.

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin là cơ sở giúp cơ quan sử dụng nhân lực tuyển chọn, đánh giá chất lượng trình độ nhân viên của mình, giúp cho các cơ sở giáo dục, đào tạo có cơ sở thực tế để đổi mới các chương trình đào tạo phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực theo từng loại hình công việc.

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin giúp các cơ quan Quản lý Nhà nước nhận biết nhu cầu thực tế của công nghiệp, xu hướng phát triển kĩ thuật công nghệ để có định hướng và hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt cho việc kết nối giữa doanh nghiệp và đào tạo.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577