1. Đối tượng tham gia: Những người có kiến thức, các kỹ năng cơ bản và khả năng ứng dụng thực tế.

2. Yêu cầu: Có khả năng tham gia lập kế hoạch chiến lược cơ bản hoặc thực hiện các giải pháp CNTT, các sản phẩm và dịch vụ, và  hiện một trong các nhiệm vụ sau đây dưới sự hướng dẫn của cấp trên. 

  • Tham gia lập kế hoạch chiến và lược sử dụng CNTT để đáp ứng với các vấn đề mà người sử dụng (quản lý công ty, hệ thống xã hội) đưa ra.
  • Xây dựng được hệ thống có độ tin cậy và hiệu quả thông qua thiết kế và phát triển hệ thống hoặc thông qua tối ưu, tích hợp một sản phẩm chung. Góp phần thực hiện các dịch vụ ổn định hoạt động của hệ thống.

3. Thời gian:

  • Mỗi năm có 2 đợt thi vào tháng Tư và tháng Mười hàng năm.
  • Làm bài thi kiến thức (buổi sáng)  và kỹ năng (buổi chiều), thời gian làm bài:  2h30 phút mỗi buổi.

4. Cấu trúc đề thi:

  • Đề buổi sáng: Đánh giá kiến thức cơ sở, bao gồm 80 câu hỏi ngắn, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, chỉ 1 lựa chọn đúng.
  • Đề thi buổi chiều: Đánh giá kỹ năng bao gồm 8 câu hỏi dài, mỗi câu gồm một số câu hỏi con, điểm của mỗi câu hỏi khác nhau. Câu 1 và câu 6: bắt buộc; từ 20 đến 25 điểm/câu; câu 7, 8: chọn 1 trong 2 câu; 20điểm/câu. Từ câu 2 đến câu 5 chọn 2 trong 4 câu, 15 điểm/câu

5. Cách thức chấm điểm và đánh giá:

  • Bài thi buổi sáng và buổi chiều được đánh giá riêng biệt.
  • Thí sinh đã đỗ bài kiến thức (buổi sáng) có thể bảo lưu sang kỳ thi ngay sau.
  • Buổi sáng: Các câu hỏi của bài thi buổi sáng có điểm như nhau; 1.25điểm/câu. Điều kiện đỗ: trả lời đúng 48 câu (tương đương với 60 điểm)
  • Buổi chiều: Điều kiện đỗ: 60 điểm.
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577