Sát hạch

Thông báo sát hạch CNTT kỳ mùa Thu tháng 10/2021

Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ký ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ươm tạo

"Work from home": Kẻ thắng người thua

Tờ The Atlantic vừa chia sẻ kết quả khảo sát nhân viên của một công ty công nghệ ở Châu Á và hơn 30.000 người lao động ở Mỹ về trải nghiệm làm việc từ xa (Work from home - WFH) và đưa ra một số ý kiến về sự ảnh hưởng của hình thức này.

Đào tạo

Thông báo về việc tổ chức lớp học trực tuyến

Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa thu năm 2021, HITC mở 01 lớp học trực tuyến cho loại hình FE....