Sát hạch

Một số hình ảnh kỳ thì Sát hạch Mùa Thu 2021

Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Trung tâm HITC được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Cục xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA) (hhtp://www.ipa.go.jp) và Hội đồng Chuyên môn về Sát...

Ươm tạo

Thay đổi quản trị nhân lực trong bình thường mới

Trong bối cảnh bình thường mới, hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào và điều này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự cũng như giữ chân người lao động.

Đào tạo

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 10/2021

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tạo...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn