TIN TỨC SƯU TẦM

Nhà đầu tư và startup thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Nhưng đây cũng là hai đối tượng cần...

"Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ KH&CN đang nỗ lực trong việc tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh cho khởi...
X