Sát hạch

Sát hạch kỹ sư Công nghệ thông tin theo chuẩn ITSS lần thứ 42 tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch CNTT năm 2022, ngày 23/10/2022, Trung tâm HITC đã tổ chức thành công kỳ sát hạch lần thứ 42 tại 05 địa điểm...

Ươm tạo

Chung kết cuộc thi " HoaLac Startup Challenge 2022"

Cuộc thi khởi nghiệp Hoalac Startup Challenge 2022 là hoạt động mang tính thường niên do trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao tổ chức. Với mục tiêu tìm kiếm, tạo dựng sân...

Đào tạo

Thông báo tổ chức khóa đào tạo “Tăng tốc khởi nghiệp bằng công cụ thương mại điện tử”

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về “Tăng tốc khởi nghiệp bằng công cụ thương mại điện tử” cho doanh nghiệp khởi...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn