Ươm tạo

Triển khai chương trình Hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đầu mối triển khai các chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Sát hạch

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) đã phối hợp với Cục xúc tiến công nghệ thông tin Nhật Bản (IPA) cùng Đại học Hà Nội, Đại học Duy Tân Đà Nẵng và Đại học Tôn Đức Thắng

Đào tạo

Khóa Đào tạo Giảng viên cho Loại hình Sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn FE/IP

Trong khuôn khổ hợp tác phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản tại Việt Nam