Bước 1: Điền phiếu đăng ký sát hạch

Thí sinh điền thông tin và nộp phiếu đăng ký sát hạch tại phiếu đăng ký sát hạch.

Bước 2: Nộp lệ phí sát hạch

Sau khi nộp phiếu đăng ký thí sinh sẽ nhận được mã đăng ký qua email, thí sinh sử dụng mã đăng ký này để chuyển tiền vào tài khoản của VITEC (Hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí Sát hạch qua ngân hàng). Hoặc nộp trực tiếp qua các đơn vị tổ chức sát hạch (Địa điểm tiếp nhận đăng ký).

Lệ phí Sát hạch:

  • Đối với FE: 1.500.000 đồng/thí sinh 
  • Đối với IP, SG: 500.000 đồng/thí sinh 

Bước 3: Nhận số báo danh tham dự sát hạch

Sau khi hoàn thành nộp lệ phí  trung tâm VITEC sẽ gửi cho thi sinh số báo danh, địa chỉ sát hạch và các thông tin liên quan đến kỳ sát hạch qua Email, trước ngày sát hạch 5 ngày.

Liên hệ: Mr.Phương, Điện thoại: 0904 609 959, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn