Trước tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng loạt nhãn hiệu, cửa hàng tại các thành phố đã phải di dời hay trả lại mặt bằng và buộc hàng loạt doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh.

 

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch thất, Hà Nội

Fax:

Hotline:

Lãnh đạo Trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Đức Long

Giám đốc

 

2

Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc

 

3

Nguyễn Ngọc Hiếu

Phó Giám đốc

 

4

Chu Anh Đào

Phó Giám đốc

 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM 

Để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và hỗ trợ có hiệu quả hơn nữa các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Trung tâm. Trung tâm không ngừng mở rộng liên kết mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước. Trong những năm qua, Trung tâm đã kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế, hợp tác cùng cá khối cơ quan nhà nước, chính phủ, các nhà đầu tư để thúc đẩy các hệ thống chính sách hỗ trợ Startup cũng như giới thiệu các Startup đến gần hơn các nhà đầu tư.

 

                              

                          

                       

      

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577