Chúng ta nghĩ giao tiếp chỉ là việc nghe và nói, khi thông tin được trao đổi và tiếp nhận. Nhưng sẽ thế nào nếu chỉ bằng việc giao tiếp bạn có thể gây ấn tượng với sếp của mình, thuyết phục đồng nghiệp, hay thậm chí thu hút sự chú ý trong một cuộc hẹn hò?

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội (SCE) tổ chức 02 hội thảo: Hội thảo Doanh nghiệp & mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp – kết nối, phát triển và Hội thảo Hỗ trợ tiếp cận vốn – tín dụng cho doanh nghiệp nhằm giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp như các chương trình, chính sách, chuyên gia, các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với mạng lưới các tổ chức hỗ trợ.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577