Nhằm tạo ra tiếng nói chung trong thị trường đào tạo, sử dụng nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) và cung cấp thước đo cho cơ quan quản lý Nhà nước , doanh nghiệp và người lao động , hệ thống chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Nhật Bản đã được phát triển từ năm 1969 tại Nhật Bản. HITC là đơn vị tổ duy nhất tổ chức sát hạch từ năm 2002 đến nay. Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh hỗ trợ thí sinh thi Sát hạch kỳ mùa Thu tháng 10/2022. trung tâm có tổ chức 2 Khóa đào tạo trực tuyến FE và IP thông tin như ảnh dưới.

Thông tin liên hệ : Trần Văn Chung (0912 535 707). Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577