Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022. Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp” từ ngày 12/5/2022 đến ngày 13/5/2022 tại Trung Tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao.

Khóa đào tạo đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghệ cao Hòa Lạc, cơ quan, tổ chức khác nhau có nhu cầu tìm hiểu về Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp. Khóa học do chuyên gia có 18 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực về quản trị doanh nghiêp, quản lý chất lượng, hệ thống thông tin, ISO 9000, ISO 27000, CMMI, CSA STAR giảng dạy.

Thông qua khóa đào tạo, giảng viên đã cung cấp cho học viên nguyên tắc lập mục tiêu, chọn mục tiêu, cách lập mục tiêu, thực hành lập mục tiêu... Cách outline kế hoạch, lập kế hoạch, thực hành lập kế hoạch, loại kế hoạch, công cụ lập kế hoạch …Cách hiểu về báo cáo, loại báo cáo, chuẩn bị báo cáo, trình bày nội dung báo cáo, thực hành …

Chuyển đổi số đang trở thành nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận và chuyển đổi số sẽ giúp chuyển hóa quá trình vận hành từ thụ động sang chủ động thích ứng để đạt được những thành công bền vững.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577