VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • 96/2007/TTLT-BTC-BNN
  Thông tư liên tịch 96/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 08/08/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020

  23/07/2008 | 6294 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 08/2007/TT-BNV
  Thông tư 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử...

  21/07/2008 | 4426 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV
  Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/06/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường

  21/07/2008 | 3055 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV
  Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/06/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  21/07/2008 | 2851 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN
  Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 2/11/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ)

  10/03/2008 | 2959 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 134/2007/TT-BTC
  Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  15/02/2008 | 4711 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 98/2002/TT-BTC
  Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP

  07/02/2007 | 4567 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 89/1998/TT-BTC
  Thông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

  07/02/2007 | 3213 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 37/2005/TT-BLĐTBXH
  Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 29/12/2005 về việc: Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  07/02/2007 | 4886 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 31/2001/TT-BTC
  Thông tư 31/2001/TT-BTC ngày 21/05/2001 của BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại QĐ 128/2000/QĐ-TTg về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp

  07/02/2007 | 3045 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X