VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013
  Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao....

  24/08/2016 | 857 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 176/2012/TT-BTC
  Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng kí doanh nghiệp, đăng kí hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

  12/12/2012 | 5752 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 15/2011/TT/BTC
  Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  01/03/2011 | 6161 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 03/2005/TT-BNV
  Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc l­ương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  02/11/2009 | 6050 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 55/2005/TTLT-BNV-VPCP
  Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

  23/07/2009 | 6314 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 50/2005/TTLT/BTC-BNV
  Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của BTC, BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

  18/05/2009 | 7790 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 13/2009/TT-BTC
  Thông tư 13/2009/TT-BTC 22/01/2009  của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn

  05/02/2009 | 6054 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 12/2009/TT-BTC
  Thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề

  05/02/2009 | 5891 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 03/2009/TT-BTC
  Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

  05/02/2009 | 6424 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 04/2009/TT-BTC
  Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

  05/02/2009 | 5911 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X