VĂN BẢN TƯ LIỆU

Tên văn bản
Tổng hợp các Văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ươm tạo doanh nghiệp
Mô tả

1. Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

2. Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

3. Nghị định số: 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 1 Nghị định 96/2010/NĐ-CP hết hiệu lực từ 1/8/2016)

4. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Hết hiệu lực từ ngày 1/8/2016)

5. Nghị định số: 80/2007/NĐ-CP  ngày 19  tháng 5 năm 2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

6. Nghị định số: 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

7. Thông tư Số: 19 /2013/TT-BKHCN ngày 15  tháng  8  năm 2013 hướng dẫn việc quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư Số: 19 /2013/TT-BKHCN ngày 15  tháng  8  năm 2013 hướng dẫn việc quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

9. Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2014 Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

10. Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTG ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Quyết định số 592/QĐ-TTG ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Nội dung chi tiết xin vui lòng tải file về

Tên file
Tong.hop.VBPL.ve.uom.tao.DN.docx
Ngày upload
29/08/2016
Số lượt xem
777

Xem Tải về

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X