VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • 11/2006/QĐ-BKHCN
  Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 19/05/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp"

  12/06/2007 | 3158 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 10/2006/QĐ-BNN
  Quyết định 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

  12/06/2007 | 3588 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 10/2000/QĐ-TTg
  Quyết định 10/2000/QĐ-TTg ngày 18/01/2000 của Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  12/06/2007 | 3038 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 06/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

  12/06/2007 | 3146 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 04/2006/QĐ-BKHCN
  Quyết định 04/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật"

  12/06/2007 | 2890 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 03/2006/QĐ-BKHCN
  Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá"

  12/06/2007 | 2880 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 01/2006/QĐ-BKHCN
  Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN ngày 04/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  12/06/2007 | 2939 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 01/2006/QĐ-BBCVT
  Quyết định 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thành lập Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  12/06/2007 | 3843 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 17/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010

  05/02/2007 | 3522 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X