VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • 144/2001/QĐ-BTC
  Quyết định 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định 1177TC/QĐ/CĐKT

  12/06/2007 | 2065 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 143/2004/QĐ-TTg
  Quyết định 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/08/2004 của Chính phủ phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

  12/06/2007 | 1623 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 14/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia

  12/06/2007 | 2825 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 14/2006/QĐ-BBCVT
  Quyết định 14/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/05/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc điều chỉnh cước dịch vụ truy cập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

  12/06/2007 | 2804 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 124/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/05/2006 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

  12/06/2007 | 3079 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 1177/TC/QĐ/CĐKT
  Quyết định 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  12/06/2007 | 3627 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 117/2005/QĐ-TTg
  Quyết định 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/05/2005 của Chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  12/06/2007 | 3181 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 115/2004/QĐ-TTg
  Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/06/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Chính phủ

  12/06/2007 | 2858 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 113/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 113/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010

  12/06/2007 | 2860 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 11/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”

  12/06/2007 | 3045 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X