VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • 212/2005/QĐ-TTg
  Quyết định 212/2005/QĐ-TTg ngày 26/08/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

  12/06/2007 | 3043 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 20/2006/QĐ-BBCVT
  Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/06/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

  12/06/2007 | 3590 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 198/2000/QĐ-TTg
  Quyết định 198/2000/QĐ-TTg ngày 12/10/1998 của Chính phủ thành lập Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; Phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

  12/06/2007 | 3635 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 191/2005/QĐ-TTg
  Quyết định 191/2005/QĐ-TTg ngày 29/07/2005 của Chính phủ phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010

  12/06/2007 | 1640 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 19/2000/QĐ-TTg
  Quyết định 19/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái quy định của Luật Doanh nghiệp

  12/06/2007 | 1588 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 18/2006/QĐ-BTC
  Quyết định 18/2006/QĐ-BTC ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  12/06/2007 | 1603 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 176/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 176/2006/QĐ-TTg ngày 01/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

  12/06/2007 | 1741 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 171/2004/QĐ-TTg
  Quyết định 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/09/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

  12/06/2007 | 1781 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 167/2000/QĐ-BTC
  Quyết định 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

  12/06/2007 | 2129 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 1600/QĐ-BKHCN
  Quyết định 1600/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007

  12/06/2007 | 1687 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X