VĂN BẢN TƯ LIỆU

 • Quy chế ươm tạo tạm thời
  Quy định tạm thời về hoạt động ươm tạo doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc do Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đã ký

  28/01/2008 | 2183 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 98/2001/QĐ-TTg
  Quyết định 98/2001/QĐ-TTg ngày 26/06/2001 của Chính phủ về triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hoà Lạc

  12/06/2007 | 3083 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 927/QĐ-TCHQ
  Quyết định 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

  12/06/2007 | 3085 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 81/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020

  12/06/2007 | 1910 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 74/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

  12/06/2007 | 1901 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 68/2005/QĐ-TTg
  Quyết định 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/04/2005 của Chính phủ về việc: Phê duyệt Chương trình hỗ tợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

  12/06/2007 | 1793 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 67/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010

  12/06/2007 | 1699 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 54/1998/QĐ-TTg
  Quyết định 54/1998/QĐ-TTg ngày 03/03/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và điều hành các chương trình Kỹ thuật - Kinh tế: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật liệu...

  12/06/2007 | 1683 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 53/2004/QĐ-TTg
  Quyết định 53/2004/QĐ-TTg ngày 05/04/2004 của Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

  12/06/2007 | 1731 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 36/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 36/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/11/2005 về việc: Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”

  12/06/2007 | 1578 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X