VĂN BẢN TƯ LIỆU

VĂN BẢN TƯ LIỆU » Văn bản quy phạm pháp luật » Nghị định, Nghị quyết
 • 30/2000/NĐ-CP
  Nghị định 30/2000/NĐ-CP ngày 11/08/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giáy phép thành điều kiện kinh doanh

  05/02/2007 | 3337 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 28/1998/NĐ-CP
  Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng

  05/02/2007 | 3316 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 201/2004/NĐ-CP
  Nghị định 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

  05/02/2007 | 3327 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 17/2006/NĐ-CP
  Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  05/02/2007 | 3497 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 129/2004/NĐ-CP
  Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

  05/02/2007 | 3387 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 125/2004/NĐ-CP
  Nghị định 125/2004/NĐ-CP ngày 19/05/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

  05/02/2007 | 3288 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 119/1999/NĐ-CP
  Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/09/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

  05/02/2007 | 3424 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 115/2005/NĐ-CP
  Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  05/02/2007 | 3326 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 11/2005/NĐ-CP
  Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

  05/02/2007 | 4567 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 109/2004/NĐ-CP
  Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

  05/02/2007 | 4628 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X