VĂN BẢN TƯ LIỆU

VĂN BẢN TƯ LIỆU » Văn bản quy phạm pháp luật » Nghị định, Nghị quyết
 • 204/2004/NĐ-CP
  Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  02/11/2009 | 7172 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 87/2006/NĐ-CP
  Nghị định 87/2006/NĐ-CP ngày 28/08/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

  23/07/2008 | 6263 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 63/2007/NĐ-CP
  Nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  23/07/2008 | 6283 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 169/2007/NĐ-CP
  Nghị định 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

  23/07/2008 | 6248 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 139/2007/NĐ-CP
  Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

  23/07/2008 | 6173 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 122/2003/NĐ-CP
  Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

  23/07/2008 | 6132 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 66/2008/NĐ-CP
  Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  10/07/2008 | 5680 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 24/2007/NĐ-CP
  Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  15/02/2008 | 6110 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 80/2007/NĐ-CP
  Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  30/05/2007 | 4923 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

 • 99/2003/NĐ-CP
  Nghị định 99/2003/NĐ-CP ngày 28/08/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế Khu Công nghệ cao

  05/02/2007 | 4991 lượt xem

  Xem Tải về Chi tiết

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X