THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

“Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0”

 

Kính gửi: Quý đơn vị.

Cách mạng công nghệ lần thứ 4 là cơ hội nhưng cũng là thách thức trong phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Quyền SHTT sẽ trở thành công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của công nghệ đối với các chủ thể khiến mọi tổ chức, doanh nghiệp phải tìm cách tạo ra, nắm và sở hữu tài sản trí tuệ để phát triển bền vững.Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của SHTT. Tình trạng vi phạm quyền SHTT vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Nhằm nắm bắt được những vấn đề vướng mắc trong việc xác định, tạo dựng, quản lý và phát triển TSTT, xây dựng chiến lược SHTT cũng như quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ TSTT cho doanh nghiệp, cơ sở giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa- Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng Hội thảo- Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao- Khu Công nghệ cao Hòa Lạc- Km29 Đại lộ Thăng Long- Thạch Thất- Hà Nội.

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30  ngày 7/12/2018

Diễn giả trình bày tại Hội thảo: là các đại diện Lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về SHTT,đại diện phía Doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyên gia đến từ viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và Luật sư chuyên trách mảng bảo vệ TSTT. (Chương trình Hội thảo đính kèm).

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao trân trọng kính mời các đại biểu của Qúy đơn vị tham dự Hội thảo nêu trên. Danh sách đại biểu tham dự (Họ và tên, đơn vị, chức danh, số điện thoại, email) xin vui lòng gửi về Trung tâm theo email: hbi.org.vn.

Trân trọng kính mời ./.

TIN TỨC SƯU TẦM

Tất cả các thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có ý tưởng hoặc dự...

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đặc biệt là những tranh chấp về sở hữu trí tuệ (SHTT), một lần nữa đánh...
X