Một số nét cơ bản về chương trình thương hiệu quốc gia

1.  Mục đích chương trình:
- Tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút nhân dụng và các nhà khoa học làm việc tại Việt Nam
- Xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao.
- Nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập.
- Tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, để họ có một thái độ nhìn nhận tích cực hơn, có lòng tin hơn vào các sản phẩm và nhà sản xuất Việt Nam, từ đó có thiện cảm và ưa chuộng hàng Việt Nam hơn.
- Xây dựng một tiềm thức trong cộng đồng doanh nghiệp luôn hướng về chất lượng sản phẩm (cả hàng hóa và dịch vụ) và độ tin cậy cao trong kinh doanh.
- Xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến của các dòng đầu tư thương mại và du lịch dịch vụ với các vùng địa lý hấp dẫn, cơ sở hạ tầng thích hợp và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế từ phía Chính phủ.
- Quảng bá cho các tiêu chuẩn chuẩn quốc tế và sự cần thiết của việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong cộng đồng kinh doanh Việt Nam.
- Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô.
- Xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa Cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia với doanh nghiệp, hướng tới hoạt động xúc tiến thương mại mang tính cộng đồng.
2. Nội dung:
Nhà nước sẽ đứng ra bảo trợ cho các thương hiệu có chất lượng và uy tín kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp VN tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới.
2 nội dung lớn:
- tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của thương hiệu trong cạnh tranh, phát động phong trào xây dựng thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước, tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu
- lựa chọn các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam tham gia chương trình và quảng bá các thương hiệu này trên thị trường trong nước và ra thị trường thế giới tới các đối tượng mục tiêu.

3. Giá trị tiềm ẩn trong Thương hiệu Quốc gia Việt Nam:
 Hình ảnh quốc gia và tập hợp của các giá trị đặc trưng của mỗi quốc gia, vì thế thương hiệu quốc gia được biết đến không phải chỉ ở một hoặc hai khía cạnh đặc trưng mà nó là cảm nhận tổng thể của đối tượng mục tiêu về quốc gia đó qua nhiều yếu tố. Xây dựng Thương hiệu quốc gia Việt Nam vì vậy hướng đến các giá trị:
- Chất lượng cao, mẫu mã thiết kế đẹp
- Năng lực sáng tạo, trí tuệ và các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam: sự cần cù, khéo léo, thân thiện, thông minh và sáng tạo,...
- Tinh thần doanh nhân Việt Nam
- Văn hoá độc đáo và lịch sử khuyến khích phát triển kinh tế của Việt Nam
- Tôn trọng sự cân bằng của môi trường sinh thái
- Đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn lao động
- Vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng phù hợp (Cho các khu chế xuất, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, nhà ở)
- Đất nước hiếu khách (các nhà thương mại, đầu tư và du lịch) đến làm việc và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
4. Quyền lợi của doanh nghiệp tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia:
- Khi được lựa chọn tham gia các hoạt động có hỗ trợ của Chương trình Thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp sẽ được tài trợ từ 50% đến 70% chi phí, từ nguồn ngân sách Nhà nước theo “Thông tư 86/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu”.
- Được ưu tiên lựa chọn tham gia các hội chợ trong nước, quốc tế và các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia do Chương trình Thương hiệu quốc gia đề xuất. 
- Được tư vấn về vấn đề đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong và ngoài nước miễn phí, tư vấn về bảo vệ thương hiệu và xây dựng lòng trung thành của khách hàng
- Được tư vấn về xây dựng và phát triển thương hiệu trên các thị trường xuất khẩu
- Được tư vấn đối với công tác xuất khẩu, thông tin nghiên cứu thị trường
- Các thương hiệu xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam sẽ được trợ giúp quảng bá tại thị trường trong nước và quốc tế trong khuôn khổ các hoạt động do chương trình Thương hiệu quốc gia thực hiện.
- Được phép sử dụng Nhãn sản phẩm quốc gia như một công cụ kết hợp sức mạnh thương hiệu quốc gia đồng hành với thương hiệu doanh nghiệp và giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp miễn phí trên trang web của Chương trình Thương hiệu quốc gia.
5. Vai trò của các Bộ/Ngành trong việc xây dựng chương trình Thương hiệu Quốc gia:
Xây dựng Thương hiệu quốc gia không thể thành công nếu thiếu sự tham gia và đồng thuận từ các Bộ/Ngành/Địa phương. Vai trò này được thể hiện thông qua một số nhiệm vụ cơ bản:
- Hoạch định tầm nhìn và xây dựng các chiến lược ngành đặc thù trong một khuôn khổ chung nhất xây dựng thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam đẹp và thu hút trên thị trường toàn cầu
- Tư vấn, tham gia xây dựng, phát triển và quản lý các quy trình và tiêu chí hoạt động của Chương trình Thương hiệu Quốc gia,
- Xây dựng các chiến lược thương hiệu đặc thù cho ngành trên cơ sở chiến lược tổng thể thương hiệu quốc gia.
- Tiến hành các chương trình đánh giá và trao thưởng cho doanh nghiệp trong ngành vì những nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu riêng của doanh nghiệp.
- Điều chỉnh chính sách quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu,
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo, huấn luyện, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về xây dựng và quảng bá thương hiệu.
- Giám sát việc thực thi pháp luật, xử lí nghiêm mọi vi phạm về việc sử dụng quyền tham gia chương trình thương hiệu quốc gia của các doanh nghiệp.
6. Các khó khăn trong quá trình triển khai chương trình:
- Khối lượng công việc quá lớn:
Đề án Thương hiệu Quốc gia với các hoạt động và nội dung được phê duyệt là một chương trình đồ sộ. Do đó, có các hoạt động đa dạng khác nhau với các công việc hậu cần chuẩn bị cho chương trình cũng rất lớn.
- Thiếu nhân sự:
Mặc dù, số lượng công việc thì nhiều nhưng nhân sự tham gia vào Ban Thư ký để triển khai chương trình còn thiếu, hiện nay Cục Xúc tiến Thương mại mới chỉ có 1 chuyên viên chịu trách nhiệm các công việc hậu cần cho việc triển khai chương trình.
- Xu hướng xây dựng thương hiệu và hình ảnh quốc gia trên thế giới kéo theo việc cần điều chỉnh một số nội dung và cách thức triển khai cho phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

Các nội dung của chương trình thương hiệu quốc gia triển khai tới 2010:

I. GIẢI THƯỞNG XUẤT KHẨU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(là giải thưởng lớn gắn liền với Chương trình Thương hiệu Quốc gia)
1. Mục đích:
- Tuyên dương các doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu để các doanh nghiệp khác học hỏi từ kinh nghiệm, sự thành công và sáng tạo của họ, từ đó tìm phương hướng xây dựng một mô hình xuất khẩu phù hợp.
- Khuyến khích doanh nghiệp trong nước hướng sản xuất kinh doanh vào xuất khẩu
- Tạo dựng một văn hoá kinh doanh hướng tới sản xuất và xuất khẩu hàng hoá chất lượng cao, kinh doanh có uy tín trên thương trường.
- Tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà xuất khẩu, khuyến khích các nhà xuất khẩu vươn lên chất lượng, tiêu chuẩn cao.
      2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

II. XÂY DỰNG NĂNG LỰC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP
 1. Mục đích:
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng, phát triển thương hiệu và quản trị hình ảnh thương hiệu.
 2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

III. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TRỌNG ĐIỂM CHO CÁC SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
1. Mục đích:
Hỗ trợ các doanh nghiệp mang Thương hiệu Quốc gia xây dựng, tiếp cận với mạng lưới phân phối trong và ngoài nước
         2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

IV. TUYÊN TRUYỀN VÀ QUẢNG BÁ CHO CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
       1. Mục đích:
Nâng cao nhận biết và uy tín của Nhãn sản phẩm quốc gia “Vietnam Value Inside” đối với các nhà nhập khẩu và các nhà phân phối nước ngoài:
- tại các triển lãm lớn trong nước
- tại các triển lãm quốc tế và triển lãm của Việt Nam ở nước ngoài.
       2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

V. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
1.  Mục đích:
Xây dựng và triển khai mô hình phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2007

VI. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CÁC CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, TÊN GỌI XUẤT XỨ CỦA VIỆT NAM
1.  Mục đích:
Hỗ trợ cho thương hiệu của các sản phẩm mang các chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa nổi tiếng.
2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2007

VII. HỖ TRỢ CÁC HIỆP HỘI, LÀNG NGHỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
1.  Mục đích:
Hỗ trợ các hiệp hội, làng nghề xây dựng thương hiệu
2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

VIII. HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG CAO
1. Mục đích:
Xây dựng hình ảnh thương hiệu cho một số sản phẩm chất lượng cao đặc trưng của Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.
2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2007

IX. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU
1.  Mục đích:
Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và định giá giá trị thương hiệu.
2. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến năm 2010

X. CÁC CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
1. Chương trình đánh giá và định giá 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
a.  Xây dựng nội dung và các tiêu thức cần đánh giá
b. Tiến hành đánh giá
c. Tiến hành định giá
2. Chương trình bình chọn 10 nhà quản trị thương hiệu xuất sắc
Kết hợp với chương trình đào tạo “1000 nhà quản trị thương hiệu”, chuyên mục thương hiệu Việt nam trên báo và tạp chí (Thời báo Kinh tế Việt nam) giới thiệu các nhà quản trị thương hiệu xuất sắc căn cứ trên hồ sơ đề cử của doanh nghiệp. 
3. Xếp hạng 100 công ty hàng đầu Việt Nam:
Tiến hành điều tra các công ty và các ngành hàng cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Giải thưởng quảng bá thương hiệu tốt nhất:
Giải thưởng hàng năm trao tặng cho các thương hiệu có chiến dịch quảng cáo đem lại tác động rõ rệt tới doanh số và lợi nhuận.
5. Giải thưởng Thiết kế Mẫu mã Sản phẩm Việt Nam
Nhằm khuyến khích cộng đồng các doanh nghiệp quan tâm hơn đến thiết kế các sản phẩm có kiểu dáng mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước và quốc tế, từ đó có sự quan tâm đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

XI- CÁC ƯU TIÊN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2005
- Thành lập Hội đồng tư vấn quốc gia và Ban Tổ chức Quốc gia
- Hoàn thiện quy trình và tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình
- Thiết kế biểu trưng của chương trình
- Xây dựng Chiến lược dài hạn của chương trình
- Khảo sát kinh nghiệm tổ chức triển khai của nước ngoài (chiến lược, các bước thực hiện cụ thể…, thuận lợi khó khăn, những vấn đề cần ưu tiên tập trung, các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia…)
- Xây dựng hệ thống tiêu chí, quy trình và quy chế Giải thưởng Xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ

(Nguồn: Cục XTTM)

TIN TỨC SƯU TẦM

Dù đang khởi nghiệp với phương châm siêu tiết kiệm và vẫn di chuyển bằng vé máy bay giá rẻ...

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và...
X