Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Sáng 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Chuyển giao công nghệ và một số luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn - Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước - đã công bố toàn văn Lệnh về việc công bố luật của Chủ tịch nước công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Đường sắt, Luật Du lịch, Luật Thủy lợi. 

Ông Giang Sơn - Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước - công bố toàn văn Lệnh về việc công bố luật của Chủ tịch nước.

 

Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật CGCN cũng như sự cần thiết phải sửa đổi và ban hành luật trong bối cảnh mới.Theo đó, Luật CGCN 2006 được Quốc hội khóa XI thông qua trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (01/2007), thu nhập bình quân đầu người chưa đạt mức 700 USD, tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào tăng quy mô vốn đầu tư, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. Trong 10 năm triển khai thực hiện, luật đã góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới và CGCN trong nước, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất và đời sống, từng bước giúp cải thiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp và nền kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. 

"Tuy nhiên, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước, khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi, làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, buộc các doanh nghiệp phải rà soát lại mô hình kinh doanh; cải thiện phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ; không ngừng đổi mới công nghệ để thích ứng với các thay đổi của thị trường" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

 Bộ trưởng nhấn mạnh thực tế Luật CGCN sau một thập kỷ đi vào cuộc sống đã bộc lộ một số bất cập, chưa theo kịp xu thế đổi mới trong phát triển kinh tế, KH&CN. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung Luật CGCN để tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động CGCN, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường KH&CN và môi trường kinh doanh ở Việt Nam; góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với kiểm soát công nghệ chuyển giao, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trình bày nội dung cơ bản của Luật Chuyển giao công nghệ 2017.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng cho biết Luật CGCN (sửa đổi) được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới, ứng dụng và CGCN, hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ trong nước; ngăn chặn nhập khẩu công nghệ lạc hậu, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Luật cũng kế thừa các nội dung tiến bộ của Luật CGCN năm 2006, xác định, lựa chọn các vấn đề thực sự vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động CGCN trong nước và từ nước ngoài vào Việt Nam để cải thiện trình độ công nghệ quốc gia và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, phục vụ tăng trưởng bền vững. 

Luật CGCN 2017 gồm 6 chương, 60 điều.Để luật sớm đi vào cuộc sống, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan sớm cùng nhau tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật thực hiện theo quy định.

Luật CGCN 2017 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 và thay thế Luật CGCN 2006. Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CGCN để bảo đảm các quy định này được thực hiện ngay khi luật có hiệu lực. Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong luật.

Nguồn: khoahocphattrien

TIN TỨC SƯU TẦM

Bài viết sau đây chia sẻ những quan điểm của các chuyên gia về “nhanh” và...

Ngày 18/1/2019, tại Hà Nội sẽ diễn ra Festival Khởi nghiệp 2019 với sự tham gia của của trên 40 doanh nghiệp...
X