Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-BKHCN ký ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xin thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch CNTT kỳ Mùa Thu năm 2023 như sau:

 1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP) và kỹ sư ứng dụng CNTT (AP).
 2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 22/10/2023 (Cả ngày).
 3. Hình thức sát hạch:

Đối với loại hình FE:

 • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình IP:

 • Phần thi chung (120 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình AP:

 • Phần thi Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 • Phần thi Kỹ năng buổi chiều ( 150 phút) - Câu hỏi tự luận - Bài thi viết.
 1. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).
 2. Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác (Địa điểm sát hạch, phòng thi và số báo danh sẽ được thông báo chi tiết trên trang web www.hitc.org.vn vào ngày 18/10/2023).
 3. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE, AP và IP.
 4. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 01/6/2023 đến trước 16h30 ngày 5/10/2023. Đăng ký Sát hạch online tại đây
 5. Lệ phí sát hạch:

Đối với loại hình FE, AP : Mức phí sát hạch là 1.500.000 đồng/thí sinh (Một triệu năm trăm nghìn đồng./.) và 600.000 đồng/thí sinh (Sáu trăm nghìn đồng./.) đối với thí sinh FE được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 04-2023 và đối với thí sinh AP được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 10-2022 

Đối với loại hình IP: Mức phí sát hạch là 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng./.).

 1. Liên hệ: Phòng Đánh giá và sát hạch, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chị Đinh Thị Vân Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại:  0912.242.867

Các thông tin liên quan tham khảo trên trang web www.hitc.org.vn

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577